Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 27324258000 en zijn van toepassing op alle door TRI Bouw uitgevoerde werkzaamheden.